สารบัญหนังสือไทย และเบ็ดเตล็ดหนังสือไทย

รัตนโกสินทร์ (ว. วินิจฉัยกุล)
"ความสะอาดของผู้ตาย" (ปราบดา หยุ่น)
"เหยี่ยวนรกทะเลทราย" (โก้วเล้ง)
"ยิ้มอัปสรในรัตติกาล" (แสงศรัทธา ณ ปลายฟ้า)
"คุณสงคราม" (เดือนวาด พิมวนา)
"สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน" (วินทร์ เลียววาริณ)
"สิงห์สาโท" (วัฒน์ วรรลยางกูร)
"คือรักและหวัง" (วัฒน์ วรรลยางกูร)
"คดีฆาตกรรมโต๊ะอิหม่ามฯ " (ศิริวร แก้วกาญจน์)
"เกียวบาวนาจอก" (ภาณุมาศ ภูมิถาวร)
"ความสุขของกะทิ" (งามพรรณ เวชชาชีวะ)/"คนเล่นเงา" (จิรภัทร อังศุมาลี)
"ลูกสาวฤษี" (ปริทรรศ หุตางกูร)
"ร่างพระร่วง" (เทพศิริ สุขโสภา)/"กลางทะเลลึก" (ประชาคม ลุนาชัย)
"ตะกวด กับคบผุ" (นิคม รายยวา)
"ตุลาคม" (ไพฑูรย์ ธัญญา)
2006: The Year in Denial (หลายคนเขียน)
"รากนครา" (ปิยะพร ศักดิ์เกษม)
วันที่ถอดหมวก (เสกสรรค์ ประเสริฐกุล)
หนังสือที่เศร้าที่สุดในโลก
Bakery & I (กมล สุโกศล แคลปป์/พีรภัทร โพธิสารัตนะ)
โลกในดวงตาข้าพเจ้า (มนตรี ศรียงค์)
หมู่บ้านในแสงเงา (โกสินทร์ ขาวงาม)
บ้านริมทะเล (อัศศิริ ธรรมโชติ)
เก็บความเศร้าไว้ให้พ้นมือเด็กเด็ก (ศิริวร แก้วกาญจน์)
แมงมุมมอง (พรชัย แสนยะมูล)
ใบไม้ใบสุดท้าย (บุนเสิน แสงมะนี)
คึกฤทธิ์กับประดิษฐกรรม "ความเป็นไทย" เล่ม ๑ (สายชล สัตยานุรักษ์)
ที่ที่เรายืนอยู่ (อังคาร จันทาทิพย์)
บ้านของคนรัก (นอม วิเศษสิงห์)
เรื่องสั้นศตวรรษ (มนัส จรรยงค์)
พระราชอำนาจ องคมนตรี และผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ (ปิยบุตร แสงกนกกุล)
มีไว้เพื่อซาบ (อุรุดา โควินท์)
หนี้เลือด (ปราชญา ปารมี)
เก๊าะซารี มิตรภาพ และความตาย (หลายคนเขียน)
ทัชมาฮาลบนดาวอังคาร (ทินกร หุตางกูร)
คนเล็ก หัวใจมหึมา มหาสมุทร (ประชาคม ลุนาชัย)
ราหูอมจันทร์ พระพุทธเจ้า...มีไหม? (หลายคนเขียน)
ที่อื่น (กิตติพล สารัคคานนท์)
พญาอินทรี (จรัญ ยั่งยืน)
ราหูอมจันทร์ วันปลดปล่อยผีเสื้อ (หลายคนเขียน)
สัมพันธภาพ (เดือนวาด พิมวนา)
ฟังเสียงดอกไม้ทักทายกัน (รอมแพง อริยมาศ, ชัยวุฒิ ประเสริฐศรี)
กาลมรณะ (จัตวาลักษณ์)
ประชาธิปไตยไม่ใช่ของเรา (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์)
อุบัติการณ์ (วรภ วรภา)
ช่อการะเกด 42 (หลายคนเขียน)
ความน่าจะเป็น (ปราบดา หยุ่น)
ราหูอมจันทร์ เพื่อนที่รักกันมากที่สุด (หลายคนเขียน)
"ชาติไทย" ในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า (โสภา ชานะมูล)
จนกว่าเราจะพบกันอีก (ศรีบูรพา)
นครคลื่นเหียน (พิสิฐ ภูศรี)
เขาพระวิหาร: ระเบิดเวลาจากยุคอาณานิคม (หลายคนเขียน)
เราหลงลืมอะไรบางอย่าง (วัชระ สัจจะสารสิน)
ทางออกธรรมดาๆ ที่ตรงไปตรงมา (ธงชัย วินิจจะกูล)
หน่อไม้ (ทรงกลด, นิ้วกลม, และทรงศีล)
ชาติเสือไว้ลาย (พีรศักดิ์ ชัยได้สุข)
ลับแลแก่งคอย (บทวิจารณ์รับเชิญ)
8 1/2 ริกเตอร์ (อนุสรณ์ ติปยานนท์)
ยอกอักษร ย้อนความคิด เล่ม 2 (นพพร ประชากุล)
พิเชษฐ กลั่นชื่น: ทางไปสู่การอภิวัฒน์นาฏศิลป์ไทย (ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์)
วาทกรรมวรรณกรรม (พิเชฐ แสงทอง)
การรับ การเสพ การบริโภคงานศิลปะ (หลายคนเขียน)
การสื่อสารความหมายใน "การ์ตูนไทยพันธุ์ใหม่" (วรัชญ์ วานิชวัฒนากุล)
รัฐศาสตร์แนววิพากษ์ ตอนที่ 1 (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร)
ฉีกหน้ากากเศรษฐกิจ [โรงสี] ชุมชน (สุนัย จุลพงศธร)
การเมืองใหม่ที่ไม่ใช่เงินเป็นใหญ่ (ประเวศ วะสี)
ศัพท์สันนิษฐาน และอักษรวินิจฉัย (จิตร ภูมิศักดิ์)
ลัทธิชาตินิยมไทย/สยามกับกัมพูชา (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ)
กรูกันออกมา (ปริทรรศ หุตางกูร)
รู้ทันสันดาน Tense (เฑียร ธรรมดา)
รัฐกับศาสนา (พิพัฒน์ พสุธารชาติ)
พิพิทธภัณฑ์แสง (กิตติพล สรัคคานนท์)
ทะเลน้ำนม (ชัชวาลย์ โคตรสงคราม)
วัฒนธรรม บันเทิงในชาติไทย (ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์)
ความรัก ความรู้ ความตาย (ธเนศ วงศ์ยานนาวา)
ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์ (หลายคนเขียน)
ความจริงในภาพวาด (พิพัฒน์ พสุธารชาติ)
ชุมชนจินตกรรม (เบน แอนเดอร์สัน)
โพสต์โมเดิร์นกับเศรษฐศาสตร์ (นรชิต จิรสัทธรรม)
ชีวิตปกติ (จารี จันทราภา)

Read On Demand (R.O.D.)

รับวิจารณ์เรื่องสั้น
"หญิงสาวตากผ้าคนหนึ่ง" (r.o.d.)
ข้อความจาก leah dizon
"จงพาฉันบินไปยังดวงจันทร์" (r.o.d.)
ที่พึ่งสุดท้ายของสุดาล์ / เรื่องสั้นฉบับร่าง (r.o.d.)
"กฎการเคลื่อนที่: การเดินทางกลับบ้านของผมกับปู่" (r.o.d.)
ทะเลของที่นี่/ความรัก (r.o.d.)
มอง (r.o.d.)
นิเวศน์ใน (r.o.d.)
V (r.o.d.)
Tear of Butterfly (r.o.d.)
r.o.d. คืออะไร
Rock (Matter that Matters) (r.o.d.)
เฮือด (r.o.d.)
วีรกรรมเฒ่าทะเล (r.o.d.)
แสงแดดอบร่ำสายฝนพรำห่ม (r.o.d.)
คืนที่ดอกโบตั๋นบาน (r.o.d.)
แมวดำ (กิตติกร รุ่งเรือง) - R.O.D.

นอกเรื่อง

แวนโก๊ะ แก้วกาญจน์
10 นักเขียนในดวงใจ
ว่าด้วยช้าง และลา
ตูมตามส่งท้ายปี 2006
30 ปี 16 ตุลาฯ
พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง
ซ่อมแซมชั่วคราว
ขุนกระบี่ ผีระบาด และแสงศตวรรษ
สารบัญเสร็จแล้ว!
น้ำชาและน้ำตา
วรรณกรรมที่ดี
ทุกอย่างเป็นเรื่องส่วนตัว
Sir Ian McKellen
จะเป็นฉัน...
happening vs modern dance
เมื่อศรัทธาเขยื้อนภูผา
เดียวดายกลางสายลม
หนังเขาดีจริงๆ
ความน่าจะเป็น กับภาวะหลังสมัยใหม่
รักที่เพิ่งผ่านพ้นไป
ธรรมชาตินิยม และรูปแบบนิยมในงานศิลปะไทย (ตอนแรก)
ผู้หญิงอิสลาม
วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา
ทิศทางวรรณกรรมไทย ในสายตาคลื่นลูกใหม่
20 เพลงไทยในดวงใจ (11~15)
20 เพลงไทยในดวงใจ (16~20)
100 เพลงไทยในดวงใจ (ภาค 4)
100 เพลงไทยในดวงใจ (ภาค 3)
100 เพลงไทยในดวงใจ (ภาค 2)
100 เพลงไทยในดวงใจ (ภาค 1)
ดาบลาวยาวแดง
20 เพลงไทยในดวงใจ (1~5)
20 เพลงไทยในดวงใจ (6~10)
รู้มั๊ย ทำไมนากิสถึงทำอะไรเราไม่ได้
เดินไปข้างหน้า
เสน่ห์ของความล้าหลัง
7 เล่มซีไรต์ 2551 ในใจเรา
...แด่นักศึกษาผู้กล้าหาญ
ความหยาบ
bloggang ค่ะ!!!
ประกาศรวบรวมบทวิจารณ์ "ที่อื่น"
สายป่านผู้หลงลืมอะไรบางอย่าง
This Piece Of Poetry Is Meant To Do Harm
สำหรับคนท้อแท้
โอ้ แม่เทพธิดา และพวกเขาเหล่านั้นที่ทำเนียบ
พวกเขาคิดว่าพวกเขาเป็นใคร?
ความเงียบกับความศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทย
ทุนนิยมประกันจรรยาบรรณสื่อ
หรือพวกเราจะไม่มีสิทธิมีเสียงอะไรเลย
deny me and be doomed
ทุนเก่า ทุนใหม่ กลางเก่า กลางใหม่
โอ้! นี่แหละชีวิตจริง
โต้ "สังคมไทยหลังยุคขบวนการพันธมิตร"
ลาก่อนไมเคิล คริชตัน (1942-2008)
as the world falls down
เรื่องผีในซอยเดียวกัน
ข่าว
ความสุขของนักโครงสร้างนิยม 3
ความสุขของนักโครงสร้างนิยม 2
ความสุขของนักโครงสร้างนิยม 1
คารวะอาจารย์
ช้าง งู และเลือด
ล่าลายเซ็น
ขโมยขะมุกขะมัว
"ธ์ส"
"ผมก็ไม่รู้จักเธอเหมือนกัน ที่แห่งนี้ เราต่างเป็นคนแปลกหน้า"
ความฉาบฉวยของวัฒนธรรมไทย
"นักท่องเที่ยวคือคนสำคัญของประเทศ"
ภาพที่ผมประทับใจ
นักล่าฝันสู้ๆ
นาฏศิลป์ร่วมสมัย 4 ชิ้น
วัน เวลา และตุลา
ทำไมเราถึงไม่อ่าน SuperFreakonomics
รู้ล่วงหน้าเหตุการณ์ย้อนหลัง
บทเรียนจากคนเหล็ก
ให้กำลังใจท่านนายกอภิสิทธิ์
ค่ามอเตอร์ไซด์
เดาะลูกเชย (ตอนที่ 2)
เดาะลูกเชย (ตอนที่ 1)
สิบอันดับนักวิชาการไทยในดวงใจ (ขณะนี้)
ความอับอายของเรา
ก้ำกึ่งอีกแล้ว
An Inconvenient Truth
ตึงไป หย่อนไป
คุณเองก็เป็นผู้นำมวลชนได้!
ความขัดแย้งของเหตุการณ์ (conflict of events)
Impossibility is the saddest word.
สรุปผลประกอบการหนังสือทั้งหมดที่ได้จากงานสัปดาห์
ตอบจดหมายแฟนๆ
รัวชวนหัก รักชวนหัว
ข้าน้อยสมควรตาย!
ความเฮฮาของการอ่านผิด
ตงฟางปู๋ป้าย หมื่นปีมีข้าคนเดียว
รัก (ชวนหัว) จัดหนัก
รักทรยศ...ยศ...ยศ...ยศ...ยศ
รักชวนหัวอยากเป็นกรรมการซีไรต์บ้างอะไรบ้าง (1~10)
รักชวนหัวอยากเป็นกรรมการซีไรต์บ้างอะไรบ้าง (11~20)
รักชวนหัวอยากเป็นกรรมการซีไรต์บ้างอะไรบ้าง (21~30)
รักชวนหัวอยากเป็นกรรมการซีไรต์บ้างอะไรบ้าง (31~40)
รักชวนหัวอยากเป็นกรรมการซีไรต์บ้างอะไรบ้าง (41~50)
รักชวนหัวอยากเป็นกรรมการซีไรต์บ้างอะไรบ้าง (51~60)
รักชวนหัวอวอร์ด -Laugh d'or (ครึ่งแรก)
รักชวนหัวอวอร์ด -Laugh d'or (ครึ่งหลัง)
รักชวนหัวอวอร์ด - Un Certain Regard

5 comments:

สายฝนฯ said...

ขอบคุณหลายๆ ขอบคุณที่ขยั๊น ขยันเขียน และเอื้อเฟื้อข้อมูลหนังสือ ชอบอ่านบล็อคนี้มากค่ะ จะขอเป็นกำลังใจและจะคอยติดตามไปตลอดค่ะ

Boat said...

ชนะเลิศ

laughable-loves said...

ขอบคุณคุณสายฝนฯ เช่นกันครับที่ตามอ่าน จริงๆ เพิ่งได้เห็นโพสของคุณกับกระทู้เกียวบาวนาจอก และเล่นเงาเมื่อวานนี้เอง ไม่ทราบว่าคุณมาโพสไว้นานหรือยัง ต้องขอโทษด้วย ตอนนี้เพิ่งปรับระบบแจ้งเตือนทางอีเมลใหม่ คิดว่าคงรู้ตัวเร็วขึ้น ถ้ามีคนมาโพสที่บลอคครับ

may said...

สวัสดีค่ะ

พอดีหลงเข้ามาที่นี่ เป็นบล๊อกที่น่าสนใจมากค่ะ เลยรีบกดบุ๊คมาร์กอย่างทันควัน เขียนต่อไปเรื่อยๆนะคะ ชอบมากๆ จะมาอ่านเรื่อยๆค่ะ

FD2rFS said...

หาเรื่องการวิจารณ์หนังสือ เลยมาเปิดเจอ เขียนดีมากเลย แล้วจะคอยติดตามค่ะ

(ไม่ลองใส่ followers ไว้บนบล็อกด้วยล่ะคะ)