A. Christie's "Sad Cypress"


สนไซเปรสคือไม้ใหญ่สวยๆ แบบที่เห็นในรูปแหละครับ ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับคดีของปัวโรต์เลย แต่คริสตี้เอาชื่อนี้มาจากกลอนของเชคสเปียร์ ชื่อภาษาไทยของมันหรูหราใช้ได้คือ โลงสนเศร้า ซึ่งก็ยิ่งไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเข้าไปใหญ่ (ฮา) เป็นนิยายนักสืบ "ค่อนข้างโกง" อีกเล่มจากคริสตี้ โกงในที่นี้คือฆาตกรใช้เคล็ดลับวิชาแพทย์ ซึ่งคนทั่วไปไม่อาจทราบได้ (คริสตี้เคยเป็นพยาบาลช่วงสงครามโลกครับ เธอจึงมีความรู้ด้านนี้) กระนั้นก็มี "เรื่องโกหก" มาให้คนอ่านคอยจับไต๋อยู่เนืองๆ อีกอย่างที่พิเศษสำหรับ โลงสนเศร้า คือคดีนี้ไปไขกันในศาลครับ และเหมือนกับ "ตัวเอก" ผู้ทำหน้าที่ไขคดีให้ผู้อ่านฟังจะไม่ใช่ปัวโรต์ แต่เป็นทนายความ (ซึ่งจริงๆ เขาก็คงได้รับคำชี้แนะมาจากปัวโรต์นั่นแหละ) ถ้าใครอยากอ่านเล่มนี้เผื่อจับฆาตกรจริงๆ ใบ้ให้ว่า สนใจเฉพาะพาร์ทสาม ช่วงสี่สิบหน้าสุดท้ายก็พอ เพราะเงื่อนงำต่างๆ จะไหลมาตอนนั้น

No comments: